Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z nowym rozporządzeniem Unii Europejskiej 2016/679 (RODO) w imieniu naszej firmy pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych.
Niniejsze zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych ("Zasady") stanowią podstawowe zasady, którymi spółka cywilna PPUH WOMEB s.c. Jerzy Wołowiec i wspólnicy, NIP5170049930, ul. Usługowa 5, 35-213 Rzeszów ("Spółka") kieruje się przy zdobywaniu i przetwarzaniu danych osobowych jako administrator danych osobowych.
Niniejsze Zasady stosują prawa i obowiązki Spółki wynikające w szczególności z następujących ogólnie obowiązujących przepisów prawa:

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO").

ZAKRES PODMIOTOWY

Niniejsze Zasady dotyczą wszystkich osób odwiedzających strony internetowe www.grupawomeb.pl ("Strony internetowe") oraz wszystkich klientów Spółki ("Osoby, których dane dotyczą").
Korzystając ze Stron internetowych Spółki użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Zasad.
Zgodnie z RODO poprzez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje nt. określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (nie zaś osoby prawnej). Dotyczy to zatem jakichkolwiek informacji, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami mogą służyć w celu identyfikacji konkretnej osoby ("Dane osobowe").

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH SĄ PRZETWARZANE

Spółka przetwarza dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące faktur, dane o dostępach i uprawnieniach, dane o żądaniach usług (w tym pliki cookies), dane magazynowe, dane dostawy, dane o zamówieniach i dane o współpracy handlowej.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przetwarza Dane osobowe w następujących celach:

1. dostarczanie produktów i usług Spółki, zarówno za pośrednictwem strony internetowej, jak i poprzez standardowe relacje dostawca-odbiorca;
2. wewnętrzna ocena oferowanych produktów i usług oraz potencjalne ulepszenia ich oferty
3. ochrona uzasadnionych interesów Spółki (na przykład w celach bezpieczeństwa i funkcjonalności strony, w celach marketingowych lub w przypadku sporów sądowych).

KOMUNIKATY MARKETINGOWE

Jeśli są Państwo klientem Spółki lub udzielili Państwo na to zgody, Spółka może wykorzystywać Państwa Dane osobowe w celu przesyłania nowości ze świata mebli, informacji o wydarzeniach specjalnych i innych komunikatów handlowych. Wysyłanie komunikatów handlowych można odwołać w dowolnym momencie w ustawieniach portalu handlowego, o ile uzyskali Państwo do niego dostęp, poprzez usunięcie subskrypcji za pośrednictwem wysyłanych komunikatów handlowych lub za pośrednictwem niżej podanego adresu e-mail.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które Spółka pozyskuje na temat Osób, których dane dotyczą, są dalej przekazywane:

1) partnerom handlowym Spółki, np. przewoźnikom, dostawcom infrastruktury IT (np. Stron internetowych), którzy następnie przetwarzają Dane osobowe dla Spółki bądź osobno zgodnie z ich przeznaczeniem, ale także w związku z uzasadnionymi interesami Spółki ;
2) innym osobom trzecim, wobec których Spółka jest upoważniona (np. sąd powszechny w przypadku sporów) lub wobec których ma obowiązek (np. organy ścigania) udzielenia Danych osobowych zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu ochrony i zminimalizowania ryzyka nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych Spółka przyjęła środki organizacyjne i techniczne.
Obejmują one w szczególności zabezpieczenie techniczne serwerów i Stron internetowych Spółki przed nieautoryzowanym dostępem.
Osoby mające kontakt z Danymi osobowymi są również związane poufnością zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. b) RODO.

COOKIES

W związku z prowadzeniem swoich Stron internetowych Spółka wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe ("Pliki cookies") wysyłane z serwera Spółki do przeglądarki/urządzenia Osoby, której dane dotyczą, które podczas kolejnych odwiedzin na Stronach internetowych Spółki wysyłane są z powrotem na serwer Spółki, co umożliwia Spółce lepsze dostosowanie treści Stron internetowych do poszczególnych Osób, których dane dotyczą.

Za pomocą Plików cookies Spółka:

1. posiada informacje o Osobie, której dane dotyczą, na temat jej wcześniejszych wyszukiwań;
2. przechowuje dane logowania Osoby, której dane dotyczą;
3. dostosowuje treść Stron internetowych do Osoby, której dane dotyczą.

Spółka wykorzystuje następujące rodzaje Plików cookies:
1. techniczne Pliki cookies, które umożliwiają podstawowe funkcjonowanie Stron internetowych;
2. sesyjne Pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego wyświetlania Stron internetowych i są automatycznie usuwane, gdy Osoba, której dane dotyczą, opuszcza Strony internetowe;
3. stałe Pliki cookies, które umożliwiają identyfikację Osoby, której dane dotyczą, jej dostęp do Stron internetowych i jej zachowania na nich. Na podstawie stałych Plików cookies określona Osoba, której dane dotyczą, jest identyfikowana podczas ponownych odwiedzin na Stronach internetowych. Stałe Pliki cookies mogą być ponadto wykorzystywane w szczególności do mierzenia i reklamowania działań Osób, których dane dotyczą, na Stronach internetowych; oraz
4. reklamowe Pliki cookies, które umożliwiają poszczególnym Osobom, których dane dotyczą, wyświetlanie reklam kontekstowych na podstawie poszczególnych Plików cookies w danym systemie reklamowym.

Mają Państwo oczywiście możliwość jednorazowego usuwania lub długotrwałego blokowania korzystania z Plików cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki. W takim przypadku jest jednak prawdopodobne, że niektóre usługi i funkcje Stron internetowych Spółki nie będą w pełni funkcjonalne lub dostępne.
GOOGLE ANALYTICS

Na swoich Stronach internetowych Spółka korzysta z usług Meta oraz Google Analytics świadczonych przez spółkę Google LLC. Meta, Google Analytics pozwala Spółce gromadzić, przetwarzać i oceniać dane (w tym między innymi dane osobowe) dotyczące odwiedzalności Stron internetowych.
Usługa Google Analytics wykorzystuje również Pliki cookies przechowywane na serwerach spółki Google LLC, do których Spółka nie ma dostępu. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych przez spółkę Google LLc patrz https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

DANE KONTAKTOWE

W celu uzyskania dalszych informacji na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych, jak również w celu przesyłania wniosków mogą Państwo skorzystać z następującego adresu e-mail: biuro@verysim.pl

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa do ochrony swoich Danych osobowych:

1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych, jeśli przetwarzanie to odbywa się na podstawie takiej zgody;
2. prawo do żądania dostępu do Danych osobowych oraz informacji określonych w art. 15 ust. 1 RODO;
3. prawo do wniesienia poprawek do niedokładnych Danych osobowych, a także do uzupełniania niepełnych Danych osobowych;
4. prawo do usunięcia Danych osobowych na warunkach określonych w art. 17 RODO;
5. prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych na warunkach określonych w art. 18 RODO;
6. prawo do uzyskania Danych osobowych, które jej dotyczą i które osoba ta dostarczyła Spółce, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania tych Danych innej osobie, na warunkach określonych w art. 20 RODO;
7. prawo do otrzymania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa Danych osobowych na warunkach określonych w ar. 34 RODO;
8. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na warunkach określonych w art. 21 RODO; oraz
9. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.